Κάντε την κράτησή σας τώρα!

Smart Shuttle Rates

Μεταφορές

Από Athens Center
01-03
04-06
07-14
15-32
33-49
01Athens Center Hotels to the Athens Airport or VV
30€Κράτηση Τώρα
60€Κράτηση Τώρα
90€Κράτηση Τώρα
02Athens Center Hotels to Piraeus or VV
20€Κράτηση Τώρα
40€Κράτηση Τώρα
60€Κράτηση Τώρα
03Athens Center Hotels & Piraeus Port to Glyfada or VV
20€Κράτηση Τώρα
40€Κράτηση Τώρα
60€Κράτηση Τώρα
04Athens Center Hotels & Piraeus Port to Voula/Vouliagmeni or VV
25€Κράτηση Τώρα
50€Κράτηση Τώρα
75€Κράτηση Τώρα
05Athens Center Hotels & Piraeus Port to Rafina/Mati or VV
35€Κράτηση Τώρα
70€Κράτηση Τώρα
105€Κράτηση Τώρα
06Athens Center Hotels & Piraeus Port to Lagonisi/Anavissos or VV
35€Κράτηση Τώρα
70€Κράτηση Τώρα
105€Κράτηση Τώρα
07Athens Center Hotels & Piraeus Port to Lavrio/Sounio or VV
40€Κράτηση Τώρα
80€Κράτηση Τώρα
120€Κράτηση Τώρα

Μεταφορές

Από Athens Center
01-03
04-06
07-14
15-32
33-49
01Athens Center Hotels to the Athens Airport or VV
62€Κράτηση Τώρα
103€Κράτηση Τώρα
171€Κράτηση Τώρα
205€Κράτηση Τώρα
227€Κράτηση Τώρα
02Athens Center Hotels to Piraeus or VV
37€Κράτηση Τώρα
78€Κράτηση Τώρα
102€Κράτηση Τώρα
122€Κράτηση Τώρα
136€Κράτηση Τώρα
03Athens Center Hotels & Piraeus Port to Glyfada or VV
37€Κράτηση Τώρα
78€Κράτηση Τώρα
102€Κράτηση Τώρα
122€Κράτηση Τώρα
136€Κράτηση Τώρα
04Athens Center Hotels & Piraeus Port to Voula/Vouliagmeni or VV
48€Κράτηση Τώρα
89€Κράτηση Τώρα
128€Κράτηση Τώρα
153€Κράτηση Τώρα
171€Κράτηση Τώρα
05Athens Center Hotels & Piraeus Port to Rafina/Mati or VV
69€Κράτηση Τώρα
110€Κράτηση Τώρα
187€Κράτηση Τώρα
224€Κράτηση Τώρα
251€Κράτηση Τώρα
06Athens Center Hotels & Piraeus Port to Lagonisi/Anavissos or VV
69€Κράτηση Τώρα
110€Κράτηση Τώρα
187€Κράτηση Τώρα
224€Κράτηση Τώρα
251€Κράτηση Τώρα
07Athens Center Hotels & Piraeus Port to Lavrio/Sounio or VV
83€Κράτηση Τώρα
124€Κράτηση Τώρα
205€Κράτηση Τώρα
245€Κράτηση Τώρα
273€Κράτηση Τώρα

Μεταφορές

Από Athens Center
01-03
04-06
07-14
15-32
33-49
01Athens Center Hotels to the Athens Airport or VV
67€Κράτηση Τώρα
113€Κράτηση Τώρα
186€Κράτηση Τώρα
223€Κράτηση Τώρα
247€Κράτηση Τώρα
02Athens Center Hotels to Piraeus or VV
41€Κράτηση Τώρα
85€Κράτηση Τώρα
112€Κράτηση Τώρα
133€Κράτηση Τώρα
149€Κράτηση Τώρα
03Athens Center Hotels & Piraeus Port to Glyfada or VV
41€Κράτηση Τώρα
85€Κράτηση Τώρα
112€Κράτηση Τώρα
133€Κράτηση Τώρα
149€Κράτηση Τώρα
04Athens Center Hotels & Piraeus Port to Voula/Vouliagmeni or VV
53€Κράτηση Τώρα
97€Κράτηση Τώρα
139€Κράτηση Τώρα
167€Κράτηση Τώρα
186€Κράτηση Τώρα
05Athens Center Hotels & Piraeus Port to Rafina/Mati or VV
76€Κράτηση Τώρα
120€Κράτηση Τώρα
204€Κράτηση Τώρα
245€Κράτηση Τώρα
274€Κράτηση Τώρα
06Athens Center Hotels & Piraeus Port to Lagonisi/Anavissos or VV
76€Κράτηση Τώρα
120€Κράτηση Τώρα
204€Κράτηση Τώρα
245€Κράτηση Τώρα
274€Κράτηση Τώρα
07Athens Center Hotels & Piraeus Port to Lavrio/Sounio or VV
90€Κράτηση Τώρα
136€Κράτηση Τώρα
223€Κράτηση Τώρα
268€Κράτηση Τώρα
298€Κράτηση Τώρα

Μεταφορές

Από Athens Center
01-03
04-06
07-14
15-32
33-49
01Athens Center Hotels to the Athens Airport or VV
90€Κράτηση Τώρα
150€Κράτηση Τώρα
248€Κράτηση Τώρα
298€Κράτηση Τώρα
330€Κράτηση Τώρα
02Athens Center Hotels to Piraeus or VV
54€Κράτηση Τώρα
114€Κράτηση Τώρα
149€Κράτηση Τώρα
178€Κράτηση Τώρα
198€Κράτηση Τώρα
03Athens Center Hotels & Piraeus Port to Glyfada or VV
54€Κράτηση Τώρα
114€Κράτηση Τώρα
149€Κράτηση Τώρα
178€Κράτηση Τώρα
198€Κράτηση Τώρα
04Athens Center Hotels & Piraeus Port to Voula/Vouliagmeni or VV
70€Κράτηση Τώρα
130€Κράτηση Τώρα
186€Κράτηση Τώρα
222€Κράτηση Τώρα
248€Κράτηση Τώρα
05Athens Center Hotels & Piraeus Port to Rafina/Mati or VV
101€Κράτηση Τώρα
160€Κράτηση Τώρα
272€Κράτηση Τώρα
326€Κράτηση Τώρα
365€Κράτηση Τώρα
06Athens Center Hotels & Piraeus Port to Lagonisi/Anavissos or VV
101€Κράτηση Τώρα
160€Κράτηση Τώρα
272€Κράτηση Τώρα
326€Κράτηση Τώρα
365€Κράτηση Τώρα
07Athens Center Hotels & Piraeus Port to Lavrio/Sounio or VV
120€Κράτηση Τώρα
181€Κράτηση Τώρα
298€Κράτηση Τώρα
357€Κράτηση Τώρα
397€Κράτηση Τώρα

Μεταφορές

Από Athens Center
-
01Athens Center Hotels to the Athens Airport or VV
-€Κράτηση Τώρα
02Athens Center Hotels to Piraeus or VV
-€Κράτηση Τώρα
03Athens Center Hotels & Piraeus Port to Glyfada or VV
-€Κράτηση Τώρα
04Athens Center Hotels & Piraeus Port to Voula/Vouliagmeni or VV
-€Κράτηση Τώρα
05Athens Center Hotels & Piraeus Port to Rafina/Mati or VV
-€Κράτηση Τώρα
06Athens Center Hotels & Piraeus Port to Lagonisi/Anavissos or VV
-€Κράτηση Τώρα
07Athens Center Hotels & Piraeus Port to Lavrio/Sounio or VV
-€Κράτηση Τώρα

Κράτηση Μεταφοράς